Disclaimer

Disclaimer 

Toxopeus & Bouwers VOF (Kamer van Koophandel: 02332176), hierna te noemen Toxopeus & Bouwers, verleent u hierbij toegang tot www.toxopeus-bouwers.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Toxopeus & Bouwers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.toxopeus-bouwers.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Toxopeus & Bouwers.

Beperkte aansprakelijkheid

Toxopeus & Bouwers spant zich in om de inhoud van www.toxopeus-bouwers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.toxopeus-bouwers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Toxopeus & Bouwers.

In het bijzonder zijn eventueel genoemde prijzen op www.toxopeus-bouwers.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.toxopeus-bouwers.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Toxopeus & Bouwers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Toxopeus & Bouwers of de fabrikant van de producten.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Toxopeus & Bouwers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.